ידיים ממיינות סוללות

סוללות או לא להיות – מיחזור סוללות בישראל

חוק פסולת אלקטרונית מחייב יבואני סוללות ביעדי מיחזור. מה הנזק

הבריאותי והסביבתי מסוללות? כיצד ממחזרים אותן? ועוד

מאת: שמואל דה-לאון