ems metals

מיחזור סוללות

עם כניסתו לתוקף של 'החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות תשע"ב-2012' הוטלה האחריות למחזור סוללות על כתפיהם של היבואנים והיצרנים.

עוד לפני חקיקת החוק הייתה EMS מאושרת לטפל במחזור הסוללות של חברות הסלולר – ובאופן טבעי, לאחר כניסת החוק לתוקפו בחרו בה תאגידי המחזור 'אקומיונטי' ו 'מ.א.י' כגורם המוסמך למחזר עבורם את כלל הסוללות. כיום EMS מובילה את התחום בישראל ומספקת את שירותיה לחברות הגדולות במשק.

מומחי EMS מביאים איתם שני יתרונות מהותיים, החיוניים לעולם מחזור הסוללות:
ידיים ממיינות סוללות
חברת EMS טיפלה עד כה במאות טונות של סוללות למחזור. ההקפדה על כל שלב ושלב בתהליך, העמידה המתמדת בהוראות התקינה המקומית והבין-לאומית, הציוד הטכנולוגי המתקדם ויכולות השינוע של החברה הפכו שירות זה לבעל ערך כפול: הן הגנה על הלקוחות מפני הפרת הוראות החוק, והן שמירה אמיתית על הסביבה האקולוגית שבה אנו חיים.